ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА THERMOLINO.COM

1.  ПРЕДМЕТ

   1.1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между  „ТЕРМОЛИНО“ ЕООД („Доставчик“ или „Продавач“), и ползвателите на услугите на уеб сайта www.thermolino.com (“Ползвател“ или „Купувач“). Ползвателите са обвързани от настоящите Общи условия, затова Ви молим да ги прочетете внимателно преди да продължите.

2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

   2.1. Сайтът www.thermolino.com („Сайтът“) е собственост и се поддържа от „ТЕРМОЛИНО“ ЕООД

 • - седалище и адрес на управление: гр. Карлово, ул. „Димитър Лазаров“ №20
 • - адрес за кореспонденция: гр. Карлово, ул. „Димитър Лазаров“ №2

   2.2. „ТЕРМОЛИНО“ ЕООД е регистрирано в Търговския Регистър при към Агенция по Вписвания с ЕИК

   2.3. Посредством ползването на сайта www.thermolino.com потребителите имат възможност за достъп до различни марки климатични системи, както и възможност за закупуването им при условията на настоящите общи условия.

   2.4. Надзорни органи:

 • - Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със седалище и адрес за кореспонденция: гр. София,ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15,тел.: (02) 940 20 46, факс: (02) 940 36 40, e-mail: [email protected][email protected], Уеб сайт: www.cpdp.bg;
 • - Комисия за защита на потребителите (КЗП), със седалище и адрес за кореспонденция: гр.София, 1000, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,тел.: 02 / 980 25 24факс: 02 / 988 42 18, гореща линия: 0700 111 22, Уеб сайт: www.kzp.bg;

3. Условия за ползване на сайта

   3.1. С посещаването и ползването на този сайт потребителите гарантират и декларират, че са навършили 18 години, че разбират и приемат, че ще използват  www.thermolino.com, по начин, съобразен с всички нормативни изисквания

ОБЩИ

   3.2. От сайта НЕ могат да бъдат закупувани стоки, той служи за галерия . Цялата информация относно представените на сайта стоки, включително технически характеристики, гаранционни условия, начин на употреба и т.н., се предоставя от служител на „Термолино“ ЕООД, като не носи каквато и да е отговорност в случай на неправилно или неточно изтълкувана информация, разминаване между представеното и действителното положение, печатни грешки.

   3.3. Закупуване на стоките, предлагани в настоящата платформа, се извършва по следния начин:

 • - Намиране на желания продукт или услуга в зависимосто от вашите нужди.

 • - Избиране на модел или услуга (ако е приложимо).

 • - Изпращане на запитване, заявка за оглед или контакт на посочения тел.номер

 • - Служител на „Термолино“ ЕООД  се свързва с Вас за уточняване

 • - Съгласяване с общите условия и потвърждаване на поръчката

 • - Доставка, монтаж и заплащане на поръчаните продукти(услуги)

ЦЕНИ

   3.4. Всички представени на сайта цени са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им, като Доставчикът си запазва правото, без предупреждение, да ги променя по всяко време. Цените по потвърдени от Доставчикът поръчки не са окончателни и подлежат на промяна. Представените на сайта цени не са крайни и не включват всички данъци и такси, както и цена за обработване и доставка – посочена отделно, в случай, че такава се дължи.

Законова Гаранция

   3.5. Всички представени на сайта стоки са със законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба съгласно чл. 112-115 от ЗЗП.

   3.5.1. Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП. Независимо от търговската гаранция, Продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП.

   3.5.2. Потребителят на www.thermolino.com и/или „ТЕРМОЛИНО“ ЕООД може да върне закупените продукти, според договорните отношения в следните ситуации:

 • - Продуктът има сериозни нарушения на физическата си цялост, на опаковката и съдържанието й.

 • - Продуктите са доставени или фактурирани погрешно.

 • - Продуктите имат фабрични дефекти (лошо изпълнение, дефекти на материала или дефекти на конструкцията).

 • - Клиентът има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да върне получените артикули.

   3.5.3. Връщането се допуска при следните условия:

 •  - Заявката за връщане на стоката е подадена писмено на посочения от „ТЕРМОЛИНО“ ЕООД, електронен адрес за кореспонденция, в срок не по-дълъг от 14 работни дни, считано от датата на получаване на поръчката. Заявката трябва да съдържа лична банкова сметка на клиента, на която да бъде възстановена заплатената от клиента сума за стоката;
 • - Стоката е в добър търговски вид, оригинална опаковка, с оригинални етикети, придружена от оригиналните документи, издадени от „ТЕРМОЛИНО“ ЕООД – фактура, касов бон, гаранционна карта (ако е била издадена такава), приемо – предавателен протокол;

 • - Клиентът съгласува с представител на „ТЕРМОЛИНО“ ЕООД, адреса, на който „ТЕРМОЛИНО“ ЕООД желае да получи обратно стоката;

 • - Клиентът заплаща всички разходи, свързани с транспортирането на стоката до посочения от представителя на ТЕРМОЛИНО“ ЕООД адрес.

 • - ТЕРМОЛИНО“ ЕООД си запазва правото да не възстанови заплатената от клиента сума в случай на нарушено едно или повече условия за връщане на стоката.

   3.5.4. С цел гарантиране надеждността и сигурността на услугата, www.thermolino.com и/или „ТЕРМОЛИНО“ ЕООД запазват правото си да потърсят съдействие от компетентните органи при груби нарушения на условията за ползване.

 Информация за потребители

   3.6. Чрез формата за контакт на сайта всеки потребител може да получи цялата информация по чл. 4 от ЗЗП, относима към всяка стока/услуга представена на сайта

Поръчки

   3.7. Поръчки могат да правят само ползватели, приели общите условия.

Плащане

   3.8. Потребителят следва да избере един от следните начини на заплащане:

 • - Плащане в брой в обект на търговеца.

 • - Плащане по банков път.

 • - Плащане на мястото на извършване на доставката и монтажа на избрания от клиента климатик. В този случай дължимата сума се заплаща на лицата, извършили доставката и монтажа на избрания от клиента климатик. Волеизявлението за такъв тип на плащане се съгласува предварително с представител на търговеца.

   3.8.1. При направена поръчка за доставка и монтаж на климатик, доставката е безплатна за територията на гр. Пловдив и общ. Карлово и се извършва до обект на клиента. В случай, че адресът е извън посочения обхват, доставката се заплаща според условията, представени от www.thermolino.com и/или „Термолино“ ЕООД

   3.8.2. В случай, че www.thermolino.com и/или „Термолино“ ЕООД, не получи плащане съгласно избрания от Потребителя начин www.thermolino.com и/или „Термолино“ ЕООД има право да счита поръчката на Потребителя за невалидна или да счита, че Потребителят се е отказал от направената поръчка.

    3.8.3. В определени случаи е възможно някой от изброените способи да не е приложим. Всички плащания се извършват само в български лева. При плащане с банков превод цялата дължима сума по фактурата трябва да бъде заплатена в срок до 5 работни дни след издаване на фактурата, в противен случай поръчката ще бъде автоматично анулирана.

   3.8.4. С приемането на тези Общи условия Купувачът е запознат, че при заплащането на стоката чрез банков превод/банкова карта, различните доставчици на платежни услуги (банки) могат да начислят такси и/или комисиони, като изцяло в отговорност на Купувача е да направи предварителна проверка за тяхната стойност. 

   3.9. Доставка

   3.9.1. Потребителят има на разположение следните начини на доставка на закупените от него стоки:

 • - В случай, че поръчката е за доставка и монтаж на климатик, доставката се извършва от „Термолино“ ЕООД до обект на клиента.

 • - В случай, че поръчката е за доствка без монтаж на климатик, доставката може да бъде извършена с предварително избрана от клиента куриерска фирма, като всички разходи по доставката са за негова сметка.

   3.9.2. При неъзможност за доставка на поръчани продукти (или част от тях-например изчерпана или недостатъчна наличност), Потребителят ще бъде уведомен и поръчката (или част от нея) ще бъде анулирана.

 Преглед на стоката. Рекламации

   3.10.  При получаването на стоката Купувачът е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето, извършващо доставката. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като Купувачът губи правото по-късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. Рекламации на закупени стоки се извършват по правилата на ЗЗП  и/или съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция. Адрес за жалби гр. Карлово, ул. „Димитър Лазаров“ №20 

Политика за защита на личните данни

   3.11.  Данните, които Продавачът обработва при приемане и изпълнение на поръчката са защитени съгласно приетата от него Политиката за поверителност, подробности за която може да намерите ТУК

4. ДРУГИ УСЛОВИЯ

   4.1. Продавачът се ангажира да предоставя само услугите, представени в сайта, по начина, по който са представени. Цялата информация, представена на сайта, включително дизайн, наличности, цени и местонахождение на стоките, е валидна единствено и само към момента на представянето ѝ, като Продавачът си запазва правото по всяко време да я променя без предупреждение. Отговорност на ползвателя е да проверява условията за ползване на сайта, както и представената информация за цени, наличности и т.н, за да е своевременно информиран в случай, че в същите са настъпили някакви промени. При всички случаи промяната има действие занапред и не засяга потвърдени от страна на Продавача преди извършването ѝ поръчки.

   4.2. Продавачът не носи отговорност за съдържанието и безопасността на сайтове, към които препращат линкове, публикувани на настоящия сайт. Кликването върху такива линкове и използването на сайтове към които линковете препращат се извършва изцяло на собствен риск и отговорност. В случаите, когато това е необходимо, ползвателите на сайта се задължават да предоставят коректно и пълно изискваните от тях данни.

   4.3. За некоректни ползватели, достъпът до ресурсите на сайта ще бъде блокиран. Потребители, които нарушат условията за ползване на сайта,  ще бъдат докладвани на комисиите, следящи това и ще бъдат подведени под отговорност.

   4.4. За неуредените в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство. Всички спорове по тълкуването и изпълнението на настоящите общи условия и по тълкуването и изпълнението на договорите за продажба на стоки ще бъдат решавани със споразумение, а в случай на непостигане на такова, спорът ще бъде отнасян за разрешаване от компетентния съд: по искове на потребители - съгласно чл. 113 ГПК, а в останалите случаи, ако подсъдността не е посочена императивно - пред компетентния

   4.5. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

   4.6. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на Сайта на 25.10.2018г.