Цена

850 лв. 5800 лв.

BTU

7 56

Кв. м.

10 106
 • Безплатен Монтаж
 • 15 кв.м.
 • 40 куб.м.
 • Hitachi
 • Безплатен Монтаж
 • 25 кв.м.
 • 68 куб.м.
 • Hitachi
 • Безплатен Монтаж
 • 40 кв.м.
 • 108 куб.м.
 • Hitachi
 • Безплатен Монтаж
 • 16 кв.м.
 • 43 куб.м.
 • Hitachi
 • Безплатен Монтаж
 • 25 кв.м.
 • 68 куб.м.
 • Hitachi
 • Безплатен Монтаж
 • 35 кв.м.
 • 95 куб.м.
 • Hitachi
 • Безплатен Монтаж
 • 42 кв.м.
 • 110 куб.м.
 • Hitachi
 • Безплатен Монтаж
 • 15 кв.м.
 • 40 куб.м.
 • Hitachi
 • Безплатен Монтаж
 • 25 кв.м.
 • 70 куб.м.
 • Hitachi
 • Безплатен Монтаж
 • 42 кв.м.
 • 113 куб.м.
 • Hitachi
 • Безплатен Монтаж
 • 17 кв.м.
 • 46 куб.м.
 • Hitachi
 • Безплатен Монтаж
 • 27 кв.м.
 • 73 куб.м.
 • Hitachi
 • Безплатен Монтаж
 • 42 кв.м.
 • 109 куб.м.
 • Hitachi
 • Безплатен Монтаж
 • 15 кв.м.
 • 40 куб.м.
 • Hitachi
 • Безплатен Монтаж
 • 25 кв.м.
 • 67 куб.м.
 • Hitachi
 • Безплатен Монтаж
 • 42 кв.м.
 • 110 куб.м.
 • Hitachi
 • Безплатен Монтаж
 • 50 кв.м.
 • 130 куб.м.
 • Hitachi
 • Безплатен Монтаж
 • 55 кв.м.
 • 150 куб.м.
 • Hitachi
 • Безплатен Монтаж
 • 15 кв.м.
 • 40 куб.м.
 • Hitachi
 • Безплатен Монтаж
 • 25 кв.м.
 • 67 куб.м.
 • Hitachi
 • Безплатен Монтаж
 • 42 кв.м.
 • 115 куб.м.
 • Hitachi