Цена

850 лв. 5800 лв.

BTU

7 56

Кв. м.

10 106
 • Безплатен Монтаж
 • 20 кв.м.
 • 50 куб.м.
 • Mitsubishi
 • Безплатен Монтаж
 • 25 кв.м.
 • 65 куб.м.
 • Mitsubishi
 • Безплатен Монтаж
 • 45 кв.м.
 • 120 куб.м.
 • Mitsubishi
 • Безплатен Монтаж
 • 13 кв.м.
 • 35 куб.м.
 • Mitsubishi
 • Безплатен Монтаж
 • 20 кв.м.
 • 55 куб.м.
 • Mitsubishi
 • Безплатен Монтаж
 • 50 кв.м.
 • 135 куб.м.
 • Mitsubishi
 • Безплатен Монтаж
 • 60 кв.м.
 • 162 куб.м.
 • Mitsubishi
 • Безплатен Монтаж
 • 20 кв.м.
 • 54 куб.м.
 • Mitsubishi
 • Безплатен Монтаж
 • 32 кв.м.
 • 85 куб.м.
 • Mitsubishi
 • Безплатен Монтаж
 • 45 кв.м.
 • 121 куб.м.
 • Mitsubishi
 • Безплатен Монтаж
 • 25 кв.м.
 • 65 куб.м.
 • Mitsubishi
 • Безплатен Монтаж
 • 30 кв.м.
 • 81 куб.м.
 • Mitsubishi
 • Безплатен Монтаж
 • 45 кв.м.
 • 125 куб.м.
 • Mitsubishi
 • Безплатен Монтаж
 • 20 кв.м.
 • 50 куб.м.
 • Mitsubishi
 • Безплатен Монтаж
 • 28 кв.м.
 • 75 куб.м.
 • Mitsubishi
 • Безплатен Монтаж
 • 45 кв.м.
 • 125 куб.м.
 • Mitsubishi
 • Безплатен Монтаж
 • 20 кв.м.
 • 50 куб.м.
 • Mitsubishi
 • Безплатен Монтаж
 • 30 кв.м.
 • 80 куб.м.
 • Mitsubishi
 • Безплатен Монтаж
 • 45 кв.м.
 • 120 куб.м.
 • Mitsubishi
 • Безплатен Монтаж
 • 22 кв.м.
 • 60 куб.м.
 • Mitsubishi
 • Безплатен Монтаж
 • 30 кв.м.
 • 80 куб.м.
 • Mitsubishi
 • Безплатен Монтаж
 • 45 кв.м.
 • 120 куб.м.
 • Mitsubishi
 • Безплатен Монтаж
 • 50 кв.м.
 • 135 куб.м.
 • Mitsubishi